Dlaczego ogrzewanie podłogowe?

  • *poprawia samopoczucie i komfort cieplny,
  • *wykorzystuje niskotemperaturowe źródła energii, co pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej,
  • *dzięki podłączeniu do generatora zimnej wody pozwala na chłodzenie pomieszczeń,
  • *regulacja jest prosta i skuteczna,
  • *zainstalowany pod podłogą pozostaje całkowicie niewidoczny, sprawia, że wszystkie ściany mogą być wykorzystane, a pomieszczenia można bez trudu utrzymać w czystości.

wykres2wykres1wykres3

 

 

 

Regulacja ogrzewania podłogowego


regulacja-ogrzewania
Regulacje można dokonywać np. za pomocą specjalnej programowalnej listwy elektrycznej, która pozwala na podłączenie np. 6-ciu sterowników z czujnikiem temperatury. Dzięki temu, mamy możliwość:

– sterowania niezależnie temperaturą w 6-ciu pomieszczeniach niezależnie od siebie,
– możliwość podłączenia w wariancie również bezprzewodowym,
– zarządzanie nastawami temperatur poprzez sieć WiFi oraz tablet lub smartfona

Wydajność ogrzewania podłogowego

Główne czynniki mające wpływ na wydajność ogrzewania podłogowego:
– temperatura czynnika grzejnego,
– rozstaw przewodów ogrzewania podłogowego,
– rodzaj warstwy wykończeniowej podłogi,
– temperatura wewnętrzna pomieszczenia,
– grubość izolacji pod grzejnikiem podłogowym,
– grubość wylewki.

Dopuszczalne temperatury powierzchni podłogi:
– w strefie stałego przebywania ludzi max 29 C
– w łazienkach, pokojach kąpielowych max 33 C
– w strefach brzegowych max35 C

Drewno na ogrzewaniu podłogowym

INFORMACJE PODSTAWOWE

Należy zadbać, aby system ogrzewania oraz rodzaj podłogi były dobrane optymalnie. Związane jest to ze specyficznymi cechami fizycznymi rożnych gatunków drewna. Gatunki drewna o wysokim współczynniku skurczu bardziej reagują na zmiany temperatury i wilgotności powietrza, co w połączeniu z jasnym kolorem drewna może uwidaczniać powstające szczeliny. Jednakże
w odróżnieniu od podłóg litych – w podłogach klejonych warstwowych następuje ograniczenie pracy drewna dzięki krzyżowej konstrukcji i desek. Specjaliści odradzają układanie na ogrzewaniu parkietu tradycyjnego i desek litych. Wykończenia te charakteryzuj się nadmierna grubością, a w konsekwencji stwarzają zbyt duży opór cieplny. Podłoga nie może bowiem tamować przepływu ciepła do pomieszczenia, dlatego współczynnik oporności przewodzenia ciepła powinien być jak najmniejszy.
Wybór jakichkolwiek podłóg o grubości powyżej 15mm zdecydowanie obniży skuteczność ogrzewania i znacząco podniesienie koszty eksploatacji.

W przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego znakomitym rozwiązaniem są trójwarstwowe podłogi układane w systemie bez klejowym (podłoga pływająca). Jeżeli zdecydujemy się na klejenie podłogi do podłoża warto pamiętać, by zastosowany klej zachowywał swoje właściwości i elastyczność nawet w przypadku dużych wahań temperatury. Wymogi te spełniają np. klej REVIN AI firmy Vermeister lub MK92 S firmy Uzin.

Szczególnie polecane na ogrzewanie podłogowe są egzotyczne gatunki drewna, produkowane z drewna doussie, iroko, jatobe oraz klasyczny polski dąb. Decydują o tym oczywiście odpowiednie parametry skurczu i przewodzenia ciepła. Trzeba zauważyć, ze wykorzystanie powierzchni drewnianych do wykończenia ogrzewania podłogowego jest dość skomplikowane.
Wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej, staranności i dokładnego doboru materiałów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak podłogi wielowarstwowe, jest to jednak możliwe. Piękno naturalnego drewna z pewnością wynagrodzi użytkownikom nakład sił i pracy.

Gatunki drewna do stosowania na ogrzewaniu podłogowym – przykładowe:
Dąb, Dąb czerwony, Buk, Klon, Badi, Bubinga, Dussie, Iroko, Jatoba, Mutenye, Padouk, Wenge

Systemy montażu dopuszczone do stosowania na ogrzewaniu podłogowym:
– System deski pływającej (jako materiał podkładowy należy stosować tekturę falista – z uwagi na jej mniejszy opór cieplny)
System deski klejonej do podłoża (pod warunkiem stosowania odpowiednich klejów, np. REVIN Al firmy Vermeister lub MK 92 SfirmyUzin.)

Uwaga!
Wszystkie produkty przystosowane do stosowania na ogrzewanie podłogowe (pokrycia drewniane, wykładziny, materiały
montażowe itp.) powinny posiadać dopuszczenia do stosowania na powierzchniach o podwyższonych temperaturach oraz być
oznakowane piktogramami ogrzewania podłogowego

INSTALACJA PODŁOGI DREWNIANEJ NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Uwaga!
Warunkiem przystąpienia do układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym jest sporządzony i podpisany protokół z wygrzewania posadzki grzewczej(warunek wielu producentów podłóg warstwowych)

Postępowanie przed montażem podłogi

Przed przystąpieniem do układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym należy przeprowadzić proces wygrzewania posadzki,
polegający na stopniowym zwiększaniu temperatury pracy systemu z 20ºC (najniższa możliwa temp. nastawu zasilania w zależności od kotła) o max. 50ºC (o 10ºC na dobę) w ciągu pierwszych 4 dni procesu, następnie pozostawieniu systemu na maksymalnej mocy przez kolejne 11 dni. Pomiędzy 16 a 18 dniem należy
obniżyć temp. Z 50ºC do 20ºC (o 10ºC na dobę) i pozostawić wyłączony system do 23 dnia procesu. Po czym należy ponownie, pomiędzy 24 a 27 dniem, powtórzyć rozgrzanie systemu od 20ºC do temperatury maksymalnej, a pomiędzy 28 a 30 dniem
obniżyć temperaturę systemu z 50ºC do 20ºC. W 19 dniu procesu należy przeprowadzić kontrolny pomiar wilgotności podłoża (nie powinna przekraczać wymaganych wartości).
Jeśli montaż nie odbywa się natychmiast, ale następuje później, na kilkanaście dni przed montażem należy ustawić ogrzewanie na 18ºC na powierzchni posadzki i tej samej temperaturze instalować podłogę. Aby drewno nie paczyło się, należy dopilnować by w czasie układania wilgotność podłogi nie wykraczała poza dopuszczalny zakres 7±2 %.