viz_3_jpg

Zapraszamy to zapoznania się z ofertą sprzedaży w ramach realizacji IV etapu budowy Osiedla Dębowego.

W IV etapie będą dostępne 3 budynki dwulokalowe zgodnie z architekturą z wcześniejszych etapów budowy Osiedla Dębowego.

Lokale będą dostępne IV kwartale 2014 – 2 budynki, oraz I kwartale 2015 – 2 budynki.

W zakresie standardu wykończenia, domy będą posiadały jeszcze lepsze parametry energooszczędności, poprzez zastosowanie grubszej warstwy ocieplenia zewnętrznego. Lokale będą posiadały lukarny, tak to było realizowane w poprzednich etapach, a opcjonalne wiaty będą mogły zostać umiejscowione z boku budynku.